Privaatsus

Privaatsuspoliitika

Antiik24.com on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil toodet broneerides või mujal (näit. kauplused).

Muude andmete kogumine
Kogume ka isikustamata andmeid küpsiste ehk cookie’de kaudu – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Kogutud isikuandmete kasutamine
Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks, kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks ja
kliendiga ühendust võtmiseks (broneering).

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Antiik24.com avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab
Antiik24.com-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.
Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesandeks on kaupade transport.

Isikuandmete säilitamine ja pärimine
Kliendiandmeid ja suhtlusajalugu säilitatakse kuni 3 aastat. Maksetega seotud andmeid säilitatakse Raamatupidamisseaduse alusel
vähemalt 7 aastat. Andmetega seotud päringud ja küsimused esitada digiallkirjastatult e-posti teel: insomefo@asomentiik24.com
.

Isikuandmete kaitse
Antiik24.com rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kliendi õigused

Kliendi õigused on:

  • Pärida temaga seotud andmeid, esitades sellekohase avalduse e-postiga insomefo@asomentiik24.com
  • Võtta tagasi temaga seotud andmete töötlemise nõusolek, esitades sellekohase avalduse insomefo@asomentiik24.com
  • Nõuda endaga seotud andmete parandamist või muutmist, esitades sellekohase avalduse e-postiga insomefo@asomentiik24.com
  • Nõuda endaga seotud andmete kustutamist (kui viimane ei lähe vastuollu seadusega ega takista teenuste pakkumise võimalikkust), esitades sellekohase avalduse e-postiga insomefo@asomentiik24.com
  • Esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti Vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon (http://www.aki.ee)

Turvalisus
Kõiki Antiik24.com veebilehe külastamise ja broneeringu kaudu teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest käesoleval privaatsuspoliitika lehel.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil insomefo@asomentiik24.com